Veerkrachtmodel

Ik ontwikkelde bovenstaand veerkrachtmodel waarin ik mijn theoretische kennis als psycholoog (vanuit wetenschappelijke literatuur en jarenlange opleiding) met mijn praktische ervaring (vanuit heel veel coachgesprekken) combineer. Het is een model dat ik gebruik als leidraad in training, coaching en keynotes. Veerkracht definieer ik als het vermogen om het leven te leiden en ook actief vorm te geven in overeenstemming met wat je als mens écht belangrijk en waardevol vindt. Veerkracht  is geen statisch gegeven of iets dat je wel of niet hebt. Het is wel zo dat de ene mens van nature meer veerkracht heeft dan de andere, maar tegelijk is het ook zo dat we allemaal een bepaalde mate van veerkracht bezitten en dat we die veerkracht ook bewust kunnen voeden. De bouwstenen in het model helpen daarbij.

Het ‘veer’-stuk staat voor de zachte en open kant van veerkracht. Het vermogen moeilijke ervaringen toe te laten, mild te zijn voor jezelf en anderen, je ellendig te mogen voelen bij het lastige en tegelijk open te staan voor de goede dingen die op je pad komen – hoe klein die ook zijn.

Het ‘kracht’-stuk staat voor de doortastende en harde kant van veerkracht. Het vermogen door te zetten en te gaan voor de mogelijkheden die de toekomst biedt. Het ‘kracht’-stuk is onverzettelijk, koppig en vastberaden.

Aanvaarding gaat over het toelaten van onaangename gedachten en gevoelens als deel van je ervaring.

Waardering gaat over het verwelkomen en omarmen van het aangename en mooie.

Hoop is het proactief vormgeven aan jouw leven door doelen te stellen.

Actie wil zeggen dat je doet wat je kan met de mogelijkheden die je vandaag bezit.

Contact

Pieter Detombe

0488 62 83 51

pieter@pieterdetombe.be

Spread a smile

Ben je tevreden over mijn werk? Vertel het anderen.
Zit iets je dwars? Spreek me gerust aan.